Bookcover of Metinlerarasılık Bağlamında Çeviribilim
Booktitle:

Metinlerarasılık Bağlamında Çeviribilim

LAP LAMBERT Academic Publishing (2020-12-30 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-620-3-20077-5

ISBN-10:
6203200778
EAN:
9786203200775
Book language:
Blurb/Shorttext:
Bu kitap, karşılaştırmalı edebiyat bilimin alanlarından biri olan ve dünya edebiyatında sıklıkla kullanılan metinlerarasılık alanıyla ilgili bir çalışmadır. Kitabın birinci bölümünde karşılaştırmalı edebiyatın kökeni, tarihi, farklı süreçlerindeki milli edebiyatlar arasında ilişkilerin karşılaştırmalı edebiyatın gelişimi üzerindeki etkilerinden bahsedilmektedir. Kitabın ikinci bölümünde çağdaş edebiyatımızda sıklıkla kullanılan metinlerarası unsurların özellikleri incelenmektedir. Üçüncü bölümde metinlerarası unsurların çeviri sorunları ortaya konularak örnekler üzerinden farklı çevirmenler tarafından kullanılan çeviri tekniklerinden bahsedilmekte ve konuya bilimsel yaklaşım üzerine öneriler bulunmaktadır. Metinlerarasılığın çeviribilim düzleminde incelenmesi edebiyat bilim üzerine bilginin derinleşmesinin yanı sıra onun kanuna uygunluğu hakkında bilginin de şekillenmesine hizmet eder. Edebi metinlerin karşılaştırmalı çözümlenmesi genel bakış açısının genişletilmesini sağlar. M.Bahtin’e göre “Bir metin yaşamını ancak bir başka metinle temas ederek sürdürebilir. Metni bir söyleşiye dönüştüren, ileriyi ve geriyi aydınlatan ışık ancak bu temas noktasında ortaya çıkar."
Publishing house:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
http://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Makbule Sabziyeva
Number of pages:
144
Published on:
2020-12-30
Stock:
Available
Category:
Language and literature science
Price:
6613.89 руб
Keywords:
metinlerarasılık, çeviri, komparativizm

Books loader

Newsletter

Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING