Bookcover of ТЕХНОЛОГИИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПОЛЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Booktitle:

ТЕХНОЛОГИИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ПОЛЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Характеристики на технологиите в учебното съдържание по технологии и предприемачество

GlobeEdit (2019-10-31 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-613-9-41863-3

ISBN-10:
6139418631
EAN:
9786139418633
Book language:
Blurb/Shorttext:
С настоящата книга си поставяме за цел представянето на съдържателната и процесуалната характеристики на производствените и социални технологии и тяхното място в учебното съдържание в системата на технологичното обучение клас и възможността за формиране на технологична култура. Анализиран е проблемът за психолого-педагогически характеристики на видовете култура и връзката на технологиите с другите направления на научното познание. В резултат от направения анализ на държавните нормативни документи по „Технологии и предприемачество“ са изведени и класифицирани основните понятия и умения, заложени в образователните стандарти за формиране на технологична култура у учениците основната образователна степен.Поставен е акцент при проучване на нагласите на завършващите основно образование за кариерен избор в зависимост от видовете технологии, заложени в средното образование. Спецификата на технологичното обучение дава възможност да се формира и развива технологична култура, която е една съвременна тенденция в образователния процес и път към изграждане на новия морал в областта на човешката продуктивна дейност.
Publishing house:
GlobeEdit
Website:
https://www.globeedit.com
By (author) :
Керанка Велчева
Number of pages:
164
Published on:
2019-10-31
Stock:
Available
Category:
Monographies
Price:
9127.54 руб
Keywords:
технология предприемачество, социални технологии, технологична култура

Books loader

Newsletter

Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING