Bookcover of ГАЗОТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ В УМОВАХ НЕПОВНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ
Booktitle:

ГАЗОТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ В УМОВАХ НЕПОВНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ

LAP LAMBERT Academic Publishing (2021-11-18 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-620-4-71789-0

ISBN-10:
6204717898
EAN:
9786204717890
Book language:
Blurb/Shorttext:
Тривала експлуатація газотранспортної системи в умовах неповного завантаження передбачає часті зміни обсягів транспортування газу, що викликає необхідність в оперативному прогнозуванні режимів роботи системи. При прогнозуванні режимів роботи газотранспортної системи основним критерієм оптимальності вважається максимум обсягу перекачування газу. В умовах неповного завантаження газотранспортної системи, викликаних дефіцитом постачання газу, критерії оптимальності суттєво змінюються, а обладнання експлуатується в режимах, далеких від номінальних, що призводить до зростання енерговитрат. Зниження енерговитрат на транспорт пов’язано з виключенням з експлуатації окремих компресорних станцій (КС). Математичне моделювання дозволило встановити закономірності зниження продуктивності газотранспортної системи в залежності від розміщення КС на трасі. Із збільшенням номера виключеної КС ступінь зниження продуктивності зменшується. Встановлені закономірності і запропоновані рішення дозволять підвищити надійність експлуатації газотранспортної системи за рахунок запобігання перевантаження трубопроводу і скоротити затрати на транспорт газу шляхом вибору номера відключених станцій.
Publishing house:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
http://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Володимир Грудз, Ярослав Грудз, Микола Якимів
Number of pages:
176
Published on:
2021-11-18
Stock:
Available
Category:
Mechanical engineering, manufacturing technology
Price:
6114.24 руб
Keywords:
Газотранспортна система, gas-transport system, compressor station, linear section, incomplete loading, nonstationary process, компресорна станція, неповне завантаження, нестаціонарний процес, газотранспортная система, компрессорная станция, линейный участок, неполная загрузка, нестационарный процесс, лінійна ділянка

Books loader

Newsletter

Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING